Zorgverzekering afbeelding

Zorgverzekering

Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren voor zorg met een zogenaamde basisverzekering. Naast de basisverzekering bieden zorgverzekeraars verschillende aanvullende verzekeringen waarin extra vergoedingen zijn opgenomen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Waarvoor bent u verzekerd?

De basisverzekering

De overheid bepaalt welke vergoedingen in de basisverzekering zitten. Het pakket omvat onder meer vergoedingen voor de huisarts, hulpmiddelen, medisch specialisten en de meeste medicijnen. Ook verblijf en behandeling in het ziekenhuis, spoedeisende hulp, kraamzorg en verloskundige hulp zitten in het basispakket. Een aantal behandelingen zoals fysiotherapie, psychologische hulp en logopedie worden beperkt of alleen onder voorwaarden vergoed. De inhoud van het basispakket wordt ieder jaar aangepast.

U kunt voor de basisverzekering een naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis afsluiten.

Naturapolis

Bij een naturapolis mag u alleen gebruikmaken van zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen.

Restitutiepolis

Bij een restitutieverzekeraar kunt u zelf uw zorgverlener kiezen. Als uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de arts of behandelaar, wordt de zorg volledig vergoed. De factuur van deze zorgverlener gaat dan vaak direct naar de verzekeraar. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan ontvangt u de rekening zelf en kunt deze bij uw zorgverzekeraar declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan het wettelijke tarief of een marktconforme betaling.

Combinatiepolis

Tegenwoordig bieden zorgverzekeraars in plaats van een restitutiepolis een combinatiepolis. Dat is een restitutiepolis met voor minimaal één zorgsoort (bijvoorbeeld ggz en wijkverpleging of bijvoorbeeld fysiotherapie) een naturavergoeding. 

Basisverzekeringen hebben dus dezelfde dekking, maar verschillen in keuzevrijheid. 

De premie van de basisverzekering

De premie van de basisverzekering mogen zorgverzekeraars zelf bepalen. Hoe minder keuzevrijheid, hoe lager de premie van de basisverzekering.

Kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering.

Acceptatie

Een verzekeraar moet u accepteren voor de basisverzekering.

Eigen risico

Iedereen heeft voor de basisverzekering een verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar iets vergoedt. Voor 2023 bedraagt het eigen risico 385 euro per jaar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico (tot 500 euro) en betaalt dan een lagere premie.

Het eigen risico van de basisverzekering geldt niet voor:

 • Verzekerden tot 18 jaar
 • Huisarts
 • Tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Bruikleenartikelen
 • Gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld naar borstkanker)
 • Griepprik voor risicogroepen

Eigen bijdrage

Een eigen bijdrage is het deel van de rekening dat u altijd zelf moet betalen, ook als u uw eigen risico al verbruikt hebt. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen. Sinds 2019 bent u niet meer dan 250 euro per jaar kwijt aan de eigen bijdrage voor uw medicijnen.

Aanvullende verzekeringen

Voor de zorg die niet is opgenomen in het basispakket, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Vaak gaat het om vergoedingen voor:

 • Fysiotherapie
 • Anticonceptie
 • Logopedie
 • Tandarts
 • Orthodontie
 • Brillen, lenzen
 • Hoortoestellen
 • Zorg in het buitenland
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Zwangerschap en geboorte

Welke vergoedingen er in de aanvullende verzekering zitten, hoe hoog de vergoedingen zijn en welke premie u betaalt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Wij beschikken over een overzicht van de belangrijkste zorgverzekeraars en helpen u de verzekering te zoeken die voordelig is en goed aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Acceptatie aanvullende verzekering

Voor een aanvullende verzekering geldt de acceptatieplicht niet, maar in de meeste gevallen wordt u toch zonder meer geaccepteerd. Alleen bij de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen moet u soms een gezondheidsverklaring invullen. Het kan dan gebeuren dat u op medische gronden geweigerd wordt.

De premie van de aanvullende verzekering

De premie van de aanvullende zorgverzekering is afhankelijk van de dekking.

Overstappen

Ieder jaar in november maken zorgverzekeraars hun nieuwe premies en voorwaarden bekend van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. U mag dan overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Uw oude zorgverzekering moet vóór 1 januari opgezegd zijn en de nieuwe verzekering moet u vóór 1 februari afsluiten.

U kunt altijd overstappen van de ene basisverzekering naar de andere, maar voor de aanvullende verzekering is dat niet altijd het geval. Stap dus pas over als u zeker weet dat u ook voor de aanvullende verzekering geaccepteerd wordt door de nieuwe verzekeraar.

Zorgtoeslag

Veel Nederlanders komen in aanmerking voor zorgtoeslag. De zorgkosten worden daardoor betaalbaarder.

Gerelateerde pagina’s