Arbeidsongeschiktheidsverzekering afbeelding

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsinkomen als u lange tijd uit de roulatie bent door ziekte of een aandoening? Kunt u in dan terugvallen op een andere inkomensbron? En levert dat genoeg op om het inkomensverlies te compenseren? Als dat niet zo is, is arbeidsongeschiktheid een groot risico dat u echt moet verzekeren.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt. U heeft veel mogelijkheden om de verzekering zelf in te vullen. Wat kunt u kiezen?

  • Het verzekerd bedrag. Dat is het bedrag dat u krijgt aan uitkeringen.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Voor welk soort werk wordt u arbeidsongeschikt verklaard?
  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage. In welke mate bent u arbeidsongeschikt voordat u uitkeringen ontvangt?
  • De wachttijd. Hoe lang moet u arbeidsongeschikt zijn voordat de uitkeringen ingaan?
  • De einddatum. Tot welke leeftijd wilt u uitkeringen ontvangen?
  • De dekking. Verzekert u alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid of sluit u bepaalde aandoeningen uit?

Of u zich moet verzekeren en voor welke dekking u kiest, hangt af van verschillende factoren. Ten eerste van de vraag of een inkomensachteruitgang opgevangen kan worden, bijvoorbeeld door spaargeld aan te spreken of omdat er een partner is die inkomsten heeft. Ook is het risico op arbeidsongeschiktheid bij bepaalde beroepen groter. De noodzaak om te verzekeren is dan ook groter.

Snel weer aan de slag

Veel verzekeraars bieden actieve re-integratiebegeleiding aan, waardoor u sneller weer aan de slag bent. Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u weinig tot geen inkomsten, maar moet u wel uw vaste lasten blijven betalen. Daarom hebben verzekeraars ook aandacht voor uw bedrijfssituatie tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid en helpen zij u een oplossing te vinden om de schade te beperken.

Verplicht verzekeren?

In juni 2019 hebben bonden en werkgevers een pensioenakkoord gesloten. Een opvallend onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Het zal nog even duren voordat dit plan in concrete wetgeving is omgezet. Wij houden u op de hoogte en adviseren u te zijner tijd over uw mogelijkheden.

De premie

De premie die u betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afhankelijk van de dekking die u kiest, de looptijd en het eigen risico. Met een beperkte dekking en een hoog eigen risico kunt u de premie laag houden. 
De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Daardoor wordt de verzekering een stuk betaalbaarder.

Gerelateerde pagina’s