Strenge hypotheeknormen maken overstap naar koophuis moeilijker

Het percentage dure huurwoningen is gegroeid. In 2009 was nog 4 procent van alle woningen een vrijesectorhuurwoning, in 2018 was dat 9 procent van de huizen. Volgens het CPB komt dat mede doordat huishoudens minder mogen lenen voor hun hypotheek. Door de strengere leennormen haakten potentiële kopers af en gingen meer koopwoningen naar investeerders, die ze vervolgens voor hoge bedragen konden verhuren. Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de huurders in de vrije sector zich geen vergelijkbare koopwoning kan veroorloven.