Premie zorgverzekering blijft maar stijgen

De steeds stijgende premie leidt ertoe dat veel verzekerden bezuinigen op een aanvullend pakket. Daarmee kunnen mensen hun zorgkosten nog enigszins beperken. De gemiddelde premie is ook gestegen omdat de collectieve zorgverzekering niet meer zo populair is. De collectieve zorgverzekering via werkgever of patiëntenvereniging bevatte vaak ook een aanvullende polis, en ook nu kiezen collectief verzekerden vaker voor een aanvullend pakket. Voorheen gold er een premiekorting van zo'n tien procent voor een collectieve zorgverzekering. Maar sinds verzekeraars geen korting meer mogen geven aan collectieve groepen voor een speciale zorgverzekering, is die polis veel minder populair.