Pensioen belangrijk onderwerp bij sollicitatie

Dat blijkt volgens Infinance uit een onderzoek van Aegon Cappital. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat werknemers nog niet gerust zijn op het nieuwe pensioenstelsel. Slechts 12 procent denkt tevreden te zijn met het nieuwe stelsel dat nog moet worden ingevoerd. Over de huidige regeling is ook lang niet iedereen tevreden, maar het perentage lig aanzienlijk hoger (34 procent). Zo'n 90 procent vindt pensioen belangrijk.
Er is wel verschil in aandacht voor het pensioen tussen inkomensgroepen. Van de mensen met een laag of gemiddeld inkomen (tot 50.000 euro per jaar) vindt 43 procent dat ze voldoende tijd spenderen aan het plannen van hun pensioen. Bij mensen die meer verdienen, is dat 58 procent. 
Van de mensen die goed op de hoogte zeggen te zijn van de veranderingen vanwege het nieuwe pensioenstelsel, is een groter deel (37 procent) tevreden over de veranderingen dan van de mensen die niet op de hoogte zijn (9 procent).