1,4 miljoen woningen onderdeel van een VvE

Dit meldt het CBS. Het cijfer is dus wel twee jaar oud, maar dit is het meest recente cijfer van het CBS, dat nu is gepubliceerd. In Nederland staan ruim 8 miljoen woningen, waarvan 1,4 miljoen woningen onderdeel zijn van een VvE.  Een VvE kan bestaan uit woningen, maar ook uit winkels, garages, weilanden, plantsoenen en tuinen of een mix daarvan. Op 1 januari 2022 waren er bijna 161.000 VvE's in Nederland. Daarvan hadden 135.000 VvE’s minimaal één woning in beheer. 
Bijna de helft (49 procent) van alle VvE’s bestond uit maximaal drie adressen. Dit zijn bijvoorbeeld VvE’s die bestaan uit alleen een boven- en benedenwoning. Grote VvE’s komen minder vaak voor. 10 procent van de VvE’s bestaat uit 21 tot en met 50 adressen, 5 procent van de VvE’s bestaat uit meer dan 50 adressen.